Partnership Delta Lloyd

Sinds 2015 hebben Delta Lloyd en Heuvelman een nauwe samenwerking op het gebied van audiovisuele dienstverlening. Onze organisatie is enerzijds verantwoordelijk voor het installeren van permanente oplossingen en de service & onderhoud hiervan op een viertal locaties in Nederland (Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond). Anderzijds ondersteunen we alle evenementen die zowel intern als extern plaatsvinden qua techniek. Delta Lloyd hecht net zoals Heuvelman veel waarde aan een strategische partnership tussen opdrachtgever en leverancier. Alleen door daadwerkelijk samen te werken met elkaar kan een win-win situatie voor beide partijen worden gecreëerd. Vanuit deze visie werken wij reeds enkele jaren naar grote tevredenheid met elkaar samen.

Installatie: (her)inrichting van ruimtes

Heuvelman verzorgt de installatie van apparatuur voor onder andere vergaderruimtes, congreszalen en openbare ruimtes. Een in het oog springende opdracht bij Delta Lloyd was het herinrichten van het auditorium. Deze ruimte, met een capaciteit van 150 personen, hebben wij grotendeels opnieuw ingericht waarbij een deel van de bestaande apparatuur is hergebruikt en het bedieningssysteem volledig is hergeprogrammeerd.

Draadloos presenteren - installatie

Binnen Delta Lloyd vormde de losse bekabeling in vergaderruimten een doorn in het oog. Middels draadloos presenteren is het mogelijk om ieder device (laptop, smartphone en tablet) eenvoudig te koppelen met het aanwezige scherm of projector. In samenwerking met de afdeling ICT van Delta Lloyd hebben wij een uitvoerig traject doorlopen om de veiligheid van de techniek te garanderen. Inmiddels wordt draadloos presenteren op grote schaal gebruikt binnen de vestigingen van Delta Lloyd. De gebruikers zijn bijzonder enthousiast en los van de initiële investering die gedaan dient te worden kan bij iedere nieuwe installatie worden bespaard op de installatiekosten (onder andere bekabeling en technici).

Evenementenfaciliteiten

Naast verkoop, permanente installaties en service & onderhoud ondersteunt Heuvelman Delta Lloyd qua techniek bij alle evenementen die zowel intern evenals extern plaatsvinden. Bij interne evenementen kan gedacht worden aan aandeelhoudersvergaderingen, cijferpresentaties, medewerkersbijeenkomsten en bedrijfsevenementen. Zo is onze organisatie jaarlijks verantwoordelijk voor de techniek tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA) van Delta Lloyd. Live camerabeelden vanuit twee verschillende auditoria, waarbij interactie met het publiek mogelijk is, maakt de editie 2016 van dit evenement vrij uniek.

Bent u geïnteresseerd in de brede dienstverlening voor uw organisatie? Neem voor meer informatie of advies op maat contact met ons.

Terug naar het overzicht.