Opleiden

Kennisoverdracht stimuleren

Heuvelman heeft ruime ervaring op het gebied van permanente audiovisuele faciliteiten voor onderwijsruimten. HBO-instellingen en universiteiten kunnen bij Heuvelman terecht voor de complete audiovisuele inrichting van collegezalen, lokalen, openbare ruimtes en opnamestudio’s. Wij vinden voor u de meest geschikte oplossingen welke de kennisoverdracht van docent naar student ondersteunt. Onze organisatie geeft u graag advies hoe uw onderwijsinstelling haar ruimtes (nog beter) kan inrichten met passende apparatuur en optimaal gebruik kan maken van audiovisuele middelen binnen het onderwijs. Naast totaalinrichting kunt u bij ons terecht voor de aanschaf van systemen voor bijvoorbeeld live-streaming, bedienings-, camera-, en interactieve stemsystemen. Tenslotte behoort het leveren van losse audiovisuele apparatuur, zoals projectoren, monitoren en maatwerk meubilair tot de mogelijkheden.

doceren

Service & onderhoud als speerpunt

De service afdeling bij Heuvelman heeft als doel u als onderwijsinstelling volledig te ontzorgen op het gebied van uw audiovisuele apparatuur. Dit wordt onder andere gerealiseerd door 24/7 bereikbaar te zijn, het bezitten van een inhouse reparatieafdeling én het hebben van eigen service monteurs. Ook dragen wij bij aan de service door u diverse trainingen aan te bieden. Heuvelman wil in bij de HBO-instellingen en universiteiten dé nummer 1 ‘top-of-mind’ positie innemen waar het qua AV gaat om klantgerichtheid en service. Lees meer over service & onderhoud en ontdek hoe u zorgeloos gebruik kunt blijven maken van uw installatie in het geval van een storing. Tevens leest u hier over de voordelen van onze eigen reparatieafdeling, trainingen, servicecontracten en online monitoring.

Innovaties in het onderwijs: onze visie

E-learning: investering in de toekomst

In de visie van Heuvelman gaan HBO- en WO-onderwijsinstellingen zich de komende jaren steeds meer richten op e-learning. Lessen zullen steeds meer en vaker worden gevolgd middels webcasting. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs tegen lage kosten in combinatie met de behoefte van studenten om hun tijd flexibel in te kunnen delen. Er zijn verschillende onderzoeken die uitwijzen dat e-learning de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. Van gebouwen en ruimtes wordt daarom verwacht dat ze zo ingericht worden dat ze zeer flexibel zijn en aansluiten op deze ontwikkelingen. De docent wordt geacht in staat te zijn om zelfstandig een webcast te verzorgen. Lokalen worden idealiter volledig geautomatiseerd zodat met een druk op de knop alle apparatuur gereed is. ICT speelt hierin een cruciale rol en Heuvelman werkt hiervoor nauw samen met een externe partner.

AV & ICT integratie

In onze visie maakt audiovisuele apparatuur op termijn onderdeel uit van één centraal AV-ICT systeem. In een geïntegreerd systeem wordt namelijk alles over één netwerk, op afstand bestuurd. Van het uitlezen van audiovisuele apparatuur vanaf de werkplek tot het integreren van ICT apparatuur in audiovisuele oplossingen voor het bedienen van één systeem. AV & ICT integratie is al enige tijd aan de gang omdat deze twee technologieën steeds meer naar elkaar toe groeien. Wij hebben de kennis en vele jaren ervaring om deze twee systemen te integreren. Dit levert uw onderwijsinstellingen talrijke voordelen op. Ten eerste hoeft er geen apart netwerk aangelegd te worden. Ten tweede zorgt de geïntegreerde strategie ervoor dat AV en Informatie- en Communicatie Technologie elkaar versterken. Ten derde kunnen beheerders met dezelfde tools en processen de twee componenten tegelijk monitoren en managen, hetgeen het beheer gebruiksvriendelijker maakt. Tenslotte is er nog maar één aanspreekpunt nodig. Onderwijsinstellingen kunnen bij Heuvelman terecht voor advisering op dit vlak. Lees meer over de expertise van Heuvelman op het gebied van ICT en ontdek wat wij kunnen betekenen voor uw AV- en ICT-vraagstukken.

Concrete voorbeelden van innovatieve oplossingen voor het onderwijs zijn:

  • College-app: voor de onderwijsmarkt ontwikkelt de Content Design afdeling van Heuvelman de college-app waarin verschillende slimme toepassingen zijn samengevoegd:
    • Aanwezigheidsregistratie middels QR-codes. 
    • Bij afwezigheid ontvangen studenten een link naar de weblecture. 
    • Wijzigingen en aanpassingen in het lesrooster worden ook middels de college-app doorgegeven.
    • Het is ook mogelijk om dynamiek in de lessen aan te brengen door vragen of stellingen naar de studenten te sturen, dit kan uiteraard ook op voorhand.

  • Beacons: Deze zijn kleine Bluetooth apparaatjes die met bijna alle smartphones verbinding kunnen maken binnen een vooraf ingestelde afstand. Met deze iBeacons is het relatief eenvoudig om studenten of docenten te informeren. Ook is het mogelijk om beschikbaarheid van ruimten inzichtelijk te maken, denk aan werkplekken of overlegruimten en dit te vertonen op interactieve plattegronden.
`