Kennisoverdracht maximaliseren middels AV-oplossingen: HU

Heuvelman heeft ruime ervaring op het gebied van permanente audiovisuele faciliteiten voor onderwijsruimten. In de voorbij jaren zijn de bestaande gebouwen van Hogeschool Utrecht (HU) op het Science Park De Uithof gerenoveerd en heringericht. Het ging hier in totaal om circa 400 ruimtes; waaronder lokalen en collegezalen. Kortom; ruimtes die gebruikt worden voor kennisoverdracht van docenten naar studenten. Tevens hebben wij ook maatwerk meubilair ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan lerarendesken met audiovisuele oplossingen in de collegezalen en laptopmeubelen in de leslokalen. Innovatie, eenvoud en gebruikersgemak vormen hierbij het vertrekpunt om te komen tot praktische en relevante meubels en concepten. Door de intensieve samenwerking met de HU zijn we in staat geweest om deze ruimtes met energiezuinige en flexibele AV-oplossingen in te richten.

HU

Energiezuinige en flexibele oplossingen

De HU heeft duurzaamheid en daarmee energiebesparing hoog in het vaandel staan. Daarom worden energiezuinige LED-schermen en LED-laser projectoren geprefereerd. Er is tevens gekozen voor een centraal RMS (Remote Management System). Het grote voordeel van dit systeem is dat gegevens hierdoor samensmelten hetgeen weer waardevolle inzichten oplevert. De schermen gaan bijvoorbeeld uit indien ze een kwartier geen signaal van de bron ontvangen hebben. Ook kan men zien hoe vaak een monitor gebruikt is en met welke frequentie een VGA, HDMI, displaypoort of USB is ingeplugd. Indien een monitor onvoldoende gebruikt wordt kan er voor gekozen worden om deze naar een andere ruimte te verplaatsen. Op het dashboard van het RMS kunnen de HU-medewerkers foutmeldingen zien en snel oppakken. Dit voorkomt onnodig oponthoud tijdens de lessen.

Partnership voor verkoop, installatie + service & onderhoud

Heuvelman heeft sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Utrecht (HU). Naast verkoop en installatie doen we hier ook het service & onderhoud van de audiovisuele middelen. Heuvelman levert niet alleen AV, wij denken graag mee aan totaaloplossingen. Daarvoor hebben wij in samenwerking met Hogeschool Utrecht generieke opstellingen geformuleerd, gemaakt en getest. Dit zijn de nieuwe standaarden geworden voor de HU.

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een hogeschool waar – aankomende – professionals opgeleid  worden. Als University of Applied Sciences wordt er onderwijs verzorgt en onderzoek verricht. In 2005 fuseerde deze met de Driebergse Hogeschool De Horst en veranderde de naam in Hogeschool Utrecht. Tegenwoordig (peildatum: december 2016) telt Hogeschool Utrecht zo’n 3.400 medewerkers en 35.000 studenten, verdeeld over 22 instituten en twee steden, Utrecht en Amersfoort. De hogeschool heeft een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle beroepssectoren bestrijkt.

HU

Wilt u als HBO-instelling of universiteit weten welke AV-oplossingen de kennisoverdracht van docenten naar studenten kunnen bevorderen? Neem dan contact met ons op! 

Terug naar het overzicht.