Kwaliteitskeurmerken

Certificeringen en brancheverenigingen

Om het streven naar perfectie te realiseren is excellente dienstverlening een basiswaarde. Heuvelman is ingericht om hieraan te kunnen voldoen. Om onze afnemers de garantie te geven dat de kwaliteit qua dienstverlening constant is beschikken wij over diverse certificeringen – ook wel kwaliteitsmanagementsystemen genoemd. Hieronder een overzicht en omschrijving van alle certificeringen en brancheverenigingen waar wij bij aangesloten zijn.

 Vereniging System Integrators (VSI)

De VSI, Vereniging System Integrators, is de branchevereniging van audiovisuele installateurs. De leden voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit. Heuvelman heeft aan de basis gestaan van het ontstaan van de VSI. Meer informatie?

 VCA gecertificeerd

Heuvelman voldoet als bedrijf volledig aan de eisen van de VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers / contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist; het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Meer informatie?

 ISO 9001:2015 gecertificeerd

Heuvelman is sinds 2016 in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat. Deze internationale norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Op basis van een vastgesteld kwaliteitsbeleid en de optimalisatie van bedrijfsprocessen staat het verhogen van de klanttevredenheid centraal. Meer informatie?

 ISO 14001:2015 gecertificeerd

Sinds 2016 voldoet Heuvelman aan de norm van ISO 14001:2015. Dit certificaat geeft aan dat onze organisatie waarde hecht aan het milieu en de impact daarop meet en verkleint. ISO 14001 is het internationaal geaccepteerde standaard framework voor bedrijven en organisaties om een effectief milieumanagementsysteem op te zetten. De eisen binnen het kader helpen het milieubeleid te verbeteren door efficiënter bronnen gebruik, het verminderen van verspilling en de kosten omlaag te brengen. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om bij organisaties een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering te borgen. Meer informatie?

 NEN 3140 goedkeuring

Het onderhoud aan de AV apparatuur wordt door Heuvelman uitgevoerd conform de NEN 3140 standaard. Dit is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. De geleverde apparatuur wordt conform deze norm gekeurd door een gecertificeerde medewerker van Heuvelman. Bovendien verzorgt de service afdeling van Heuvelman het onderhoud aan alle audiovisuele apparatuur, preventief en correctief en voert periodieke keuringen uit conform de geldende NEN-normeringen.

 VOG-verklaring en gastvrijheidstraining

Tenslotte beschikken onze medewerkers over een VOG-verklaring, zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht en spreken de Nederlandse en Engelse taal. Ook krijgt ons personeel jaarlijks een gastvrijheidstraining. Deze training vinden wij belangrijk omdat het verschil juist gemaakt wordt op detailniveau waarbij opdrachtgevers, sprekers en deelnemers centraal staan.

Wenst u meer te ontvangen over onze kwaliteitskeurmerken? U kunt ons bereiken via +31 88 0274 900 of via het contactformulier.

Terug naar het overzicht.