MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Heuvelman ziet ondernemen als meer dan het maken van winst. Goed ondernemerschap draagt ook bij aan een betere maatschappij waarin de factoren mens en milieu net zo centraal staan als het verdienen van geld. Onder MVO verstaat Heuvelman bedrijfsmatige activiteiten die bijdragen aan het creëren van een goed evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. Wij hechten er veel waarde aan om MVO niet alleen een papieren verhaal te laten zijn. Vandaar dat onze organisatie bepaalde richtlijnen hanteert om het begrip MVO ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Nieuwsgierig? Lees onze MVO-richtlijnen hier.

FIRA erkenning

Om maximale transparantie en betrouwbaarheid te creëren op dit vlak heeft Heuvelman ervoor gekozen om haar maatschappelijke beleid te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Onze organisatie is door de FIRA erkend en kan daarmee aantonen dat ze de activiteiten waarvan ze melding doet ook daadwerkelijk uitvoert.

Social return

Ook op het gebied van social return is Heuvelman al jaren actief. Social return is in het leven geroepen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die anders onbenut zou blijven. Het uiteindelijke doel is om deze groep aan werk en werkervaring te helpen.

Goede doelen

In het kader van de sociale aspecten heeft onze organisatie uit een groot aantal goede doelen een selectie gemaakt met wie wij graag samenwerken. De keuze is gevallen op organisaties die goed passen bij onze bedrijfsfilosofie. Heuvelman heeft in dit kader een samenwerking met Right to Play, Richard Krajicek Foundation en Enactus. In dit partnerschap is Heuvelman verantwoordelijk voor de audiovisuele ondersteuning van de evenementen die door deze organisaties worden georganiseerd.

Terug naar het overzicht.