Service

Service en onderhoud tot in de puntjes geregeld

De service afdeling bij Heuvelman heeft als doel u als klant volledig te ontzorgen op het gebied van uw audiovisuele apparatuur. Dit wordt onder andere gerealiseerd door 24/7 bereikbaar te zijn, het bezitten van een inhouse reparatieafdeling én het hebben van eigen service monteurs. Ook dragen wij bij aan de service door u diverse trainingen aan te bieden. Kortom; Heuvelman wil dé nummer 1 ‘top-of-mind’ positie innemen waar het gaat om klantgerichtheid en service.

Ontzorging met onderhoudscontract

Na de oplevering van uw installatie door Heuvelman is deze gereed voor gebruik. Door het afsluiten van een onderhoudscontract, kunt u er op vertrouwen dat u zorgeloos gebruik kunt blijven maken van uw installatie. Bovendien neemt Heuvelman al uw zorgen uit handen in het geval van storingen, omdat u bijvoorbeeld zelf geen contact op hoeft te nemen met de fabrikant voor fabrieksgarantie. Heuvelman biedt hiervoor diverse onderhoudscontracten aan. Dit is een aanvulling op de reeds geldende fabrieksgarantie. Een dergelijk contract bevat specifieke afspraken met betrekking tot het onderhoud van uw AV-apparatuur en de afhandeling van storingen of defecten.

Bereikbaarheid (24/7)

De service afdeling beschikt over een servicedesk die 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en beschikbaar is. Heuvelman garandeert een telefonische responsetijd van maximaal 15 minuten. Storingen kunnen tevens per mail of via de website gemeld worden. Binnen dit tijdsbestek wordt, tijdens kantooruren (08:00-18:00), contact opgenomen door een te zakekundige medewerker. Hij biedt telefonische of online support aan. Als dit niet afdoende blijkt dan schakelt hij een service monteur in. Buiten kantooruren bedraagt de responsetijd 60 minuten.

Eigen reparatieafdeling

De afdeling ‘Service’ verzorgt het onderhoud aan alle audiovisuele apparatuur, preventief en correctief en voert periodieke keuringen uit conform de geldende NEN-normeringen. Uiteraard verzorgen wij ook de volledige garantieafhandeling van alle audiovisuele apparatuur en rapporteren wij periodiek op verschillende niveaus. Heuvelman is gecertificeerd om, voor de meeste gerenommeerde merken, (on-site) reparaties uit te voeren. Defecte apparatuur hoeft daardoor niet vaak naar de fabrikant opgestuurd te worden, maar kan door eigen medewerkers, onder garantie, worden gerepareerd. Dit levert een structurele bijdrage aan de continuïteit van het primaire proces doordat de oplostijd sterk gereduceerd wordt.

Trainingen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw installaties en storingen te voorkomen biedt Heuvelman ook trainingen aan. Het primaire doel is de gebruikers ervaring te laten opdoen met de eigen middelen (wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden) en te leren hoe deze middelen optimaal ingezet kunnen worden. Het resultaat is dat alle gebruikers in staat zijn de apparatuur zelfstandig te bedienen op basis van de functionele eisen die zij uit hoofde van hun functie aan de apparatuur stellen.

Service Level Agreement (SLA)

Het onderhoud wordt geïmplementeerd middels een Service Level Agreement (SLA). Service, onderhoud en volledige garantie zijn hierin ondergebracht. Het SLA kan bestaan uit preventief en correctief onderhoud en voorziet in tijdelijke en vervangende apparatuur om de oplostijden te kunnen realiseren. Uiteraard vallen volledige garantieafhandeling en periodieke rapportage ook onder de werking van het SLA. Heuvelman biedt verschillende varianten qua Service Level Agreement aan, uiteenlopend van basis tot excellent. Met deze overeenkomsten wordt, afhankelijk van uw wensen, de service op het gewenste level voor u ingericht. Met een SLA van onze organisatie kunt u erop vertrouwen dat u zorgeloos gebruik kunt blijven maken van uw installatie.

Online monitoring

Heuvelman kan desgewenst de werking van uw apparatuur ook op afstand monitoren. Hiervoor beschikken wij over een monitoringstool. Met dit systeem monitoren we continu of uw systeem naar behoren functioneert. Mocht er onverhoopt een storing of probleem zijn, wordt er automatisch een melding verzonden naar de service coördinator binnen Heuvelman - zodat er direct actie ondernomen kan worden. Met het monitoringstool worden onder andere de status van een beeldscherm, de pc-temperatuur, het cpu-gebruik en de netwerkverbinding in de gaten gehouden. Het systeem verstuurt bovendien iedere vijf minuten een screenshot, waarmee Heuvelman ook softwarematig kan controleren of het systeem naar wens draait.

Service en onderhoud tot in de puntjes geregeld

De service afdeling bij Heuvelman heeft als doel u als klant volledig te ontzorgen op het gebied van uw audiovisuele apparatuur. Dit wordt onder andere gerealiseerd door 24/7 bereikbaar te zijn, het bezitten van een inhouse reparatieafdeling én het hebben van eigen service monteurs. Ook dragen wij bij aan de service door u diverse trainingen aan te bieden. Kortom; Heuvelman wil dé nummer 1 ‘top-of-mind’ positie innemen waar het gaat om klantgerichtheid en service.

Ontzorging met onderhoudscontract

Na de oplevering van uw installatie door Heuvelman is deze gereed voor gebruik. Door het afsluiten van een onderhoudscontract, kunt u er op vertrouwen dat u zorgeloos gebruik kunt blijven maken van uw installatie. Bovendien neemt Heuvelman al uw zorgen uit handen in het geval van storingen, omdat u bijvoorbeeld zelf geen contact op hoeft te nemen met de fabrikant voor fabrieksgarantie. Heuvelman biedt hiervoor diverse onderhoudscontracten aan. Dit is een aanvulling op de reeds geldende fabrieksgarantie. Een dergelijk contract bevat specifieke afspraken met betrekking tot het onderhoud van uw AV-apparatuur en de…

 

`