Trainingen

Meer halen uit uw apparatuur en minder afhankelijkheid

Als total solution provider biedt onze organisatie ook trainingen aan voor het correct gebruik van uw audiovisuele apparatuur en het in eigen beheer verhelpen van kleine storingen. Dit heeft als voordeel dat u meer kunt halen uit de mogelijkheden van aangeschafte apparatuur en u minder afhankelijk bent. De trainingen van Heuvelman richten zich op het mens-leertraject en omvatten het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de mentale en structurele implementatie. De trainingen worden normaliter gepland tussen de oplevering van de audiovisuele installatie en ingebruikname van de apparatuur. Echter is het ook mogelijk om deze trainingen later te volgen.

De weg naar zelfstandigheid

Trainingen bestaan uit korte workshops die volledig zijn afgestemd op de doelgroepen. De workshops zijn betrekkelijk korte sessies waarin medewerkers naast theorie (werking van het systeem op hoofdlijnen) het systeem gaan gebruiken (hands-on). Het primaire doel is de gebruikers ervaring te laten opdoen met de eigen middelen (wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden) en te leren hoe deze middelen optimaal ingezet kunnen worden. Het resultaat is dat alle gebruikers in staat zijn de apparatuur zelfstandig te bedienen op basis van de functionele eisen die zij uit hoofde van hun functie aan de apparatuur stellen. Een van onze eigen opleidingsfunctionarissen zal in het begin nog ondersteuning verlenen.

Terug naar het overzicht.